Pred každou montážou klimatizácie je dôležitá obhliadka miesta montáže, na základe ktorej Vám vieme potom vypracovať cenovú ponuku – neváhajte nás kontaktovať.

Pri obhliadke miestnosti Vám technik vie presne zistiť potrebný výkon klimatizačnej jednotky a navrhnúť umiestnenie jednotky tak, aby z hľadiska efektivity a funkčnosti, ochladenie aj prípadné vyhriatie priestoru bolo pre Vás čo najpríjemnejšie.

Bezplatná obhliadka

Montáž obsahuje:

  • príprava miesta montáže
  • zameranie a inštalácia vnútornej konzoly, následný prieraz cez stenu
  • osadenie vnútorných líšt
  • montáž konzoly vonkajšej jednotky
  • inštalácia prepojenia klimatizačnej jednotky (CU potrubie, komunikačný kábel, odvod kondenzu)
  • inštalácia vnútornej a vonkajšej klimatizačnej jednotky
  • zaškolenie, odovzdanie servisného protokolu

Postup montáže krok za krokom

Na nasledujúcich fotografiách nájdete jednotlivé kroky montáže klimatizačných jednotiek.

Nástenná jednotka

Kazetová jednotka

Parapetná jednotka

Cena montáže už od 200 €